Yoğunlaşma

Yoğunlaşmak işi. ( Fizik)buharın sıvı veya katı duruma geçmesi. ( Kimya)birden çok molekülün genellikle su yitirerek bir tek moleküle dönüşmesi olayı.
– Ortalama kinetik enerjileri düşük olan gaz fazındaki moleküllerin sıvı fazına geçmeleri.

Leave a Reply