Yurttaşlar yasası

Kişi, aile, kalıt ve eşya türesine değgin ilişkileri düzenleyen yasa, °medeni kanun.

Leave a Reply