Zemzem

Kabe yakınında bulunan bir kuyu.
– Kabedeki mukaddes su.
– Çok mübarek bir su. * Kâbe-i mükerreme’nin yanındaki maruf kuyu. (Süryanicede zem: dur, gitme mânasınadır. Vaktiyle hz. Hacer, oğlu ismail’in (a.S.) Ayağı altından su çıkıp aktığını veya bu kuyunun çok çok akmağa başladığını görünce, “zem zem” diye söylemesi ile kuyunun akması kesilmiş ve bu vecihle kuyu bu ismi almıştır.) *Kelimenin lügat manası: yavaş yavaş teganni ve terennüm eylemek, hafif ve yavaş yavaş türkü söylemek. * Çok bol.

Leave a Reply