Zıddiyet

Karşıtlık, birbirine zıt olma durumu. (Mecaz)sevişmezlik, geçimsizlik, çekememezlik.
– Zıtlık.
– Birbirine muhâlif, zıt olma hâli. Zıtlık. Birbirinden nefret etme. Zıt fikir veya kanaat sahibi olanların durumu.

Leave a Reply