Abadan Kenti

iran_abadan

İran’ın güneybatısında ada ve aynı ada üzerinde yer alan kent. Nüfusu 308.000 (1998). Kuzistan Yö­netim Birimi’nde Şattülarap Delta­sı’nda, İran Körfezi’nin kuzey ucun­dadır. Ülkenin çeşitli yörelerinden ge­len ham petrol, boru hatlarıyla kente ulaşır ve rafinerilerde işlenerek, lima­nından tankerlerle dış ülkelere gönde­rilir. Büyük petrokimya kuruluşlarının yanı sıra, plastik üretimi, deterjan ve kostik soda yapımı kentin başlıca en­düstri etkinliklerini oluşturur.

Tarih. 1874’te Osmanlı İmparatorluğu tarafından İran’a bırakıldı. 1908’e ka­dar önemsiz bir köy olan kent, petrolle birlikte günümüzde büyük önem ka­zandı. 1980’de başlayan İran-Irak Sa­vaşı, hem kenti, hem de endüstri kuru­luşlarını yıkıma uğrattı.

Leave a Reply