Abâdile-i seb’a

Meşhur olan yedi Abdullah isimli sahabe-i kiram (r.A.) (Abdullah ibn-i abbas, Abdullah ibn-i ömer, Abdullah ibn-i mes’ud, Abdullah ibn-i ravâha, Abdullah ibn-i selam, Abdullah bin amr bin as, Abdullah bin ebi evfâ (r.A.) (Asr-ı saadette Abdullah ismiyle anılan ikiyüz yirmi sahabe-i kiram hazerâtı vardı.).

Leave a Reply