Abakan Şehri

Rusya Federasyonu’nda kent. Hakas (Hakasiya) Özerk Yöne­tim Bölgesi’nin merkezi. Nüfusu 161.000 (1995). Yenisey ve Abakan ır­maklarının kesiştikleri yerde kurulu olan kent, önemli bir demiryolu kavşa­ğı, endüstri (makine, metal, kereste, besin, dokuma) merkezidir. Yöresinde zengin kömür yatakları vardır. Nüfu­sun büyük çoğunluğunu, Türk kökenli Abakanlar oluşturur.

Tarih. 1917 Devrimi ile Çarlık yöneti­minin yıkılmasından sonra, Abakanlar, Muhtar Hakas Ülkesi adı altında ba­ğımsız bir devlet kurdular. Daha sonra bu devlet, Doğu Sibirya Yönetim Bölgesi’ne katıldı.

Leave a Reply