Abbas bin Abdulmuttalip

Hz. Muhammet’in amcası (?-Medine 653). Mekke’nin önde gelen tüccarla- rındandı. Büyük bir servete sahipti ve faiz karşılığı borç para verirdi. Mek­ke’de hacılara su dağıtma (sikaye) gö­revi ona verilmişti. Hz. Muhammet peygamberliğinin ilk yıllarında İslâm­lığa yaptığı çağrıları kabul etmemekle beraber karşı da çıkmadı. Ebu Talip ölünce Hz. Muhammet’in koruyuculu­ğunu üstlendi ve ikinci Akabe biatında Hz. Muhammet ile birlikte bulundu. Bedir Savaşında (624) Müslümanlara tutsak düştü. Fidyesi ödenerek serbest bırakıldı. Bazı söylentilere göre bu sı­rada İslamlığı kabul etmiş, ancak bunu bir süre gizlemiş ve Hz. Muhammet’in ısrarı üzerine de Mekke’ye geri dön­müştür. Mekke’de kaldığı sürece boş durmadı ve Kureyş’ in savaş planlarını yeğenine bildirdi. Mekke’nin fethinden önce Müslümanlığını açığa vurdu ve Hz. Muhammet’e katıldı, Mekke Reisi Ebu Süfyan’ı Hz. Muhammet’in yanına götürdü, o da İslâm Ordusu’nun gücü­nü anlayıp Mekkelilerin boş yere sa­vunma savaşma girişmelerine engel oldu. Böylece Mekke kan dökülmeden alındı (630). Huneyn Savaşında da Hz. Muhammet ile birlikte bulundu. Hz. Muhammet Veda Haccı sırasında faizin yasaklandığını duyururken kal­dırdığı ilk faizin de amcası Abbas’a ait olduğunu belirtti. Abbasi Devleti’nin halifeleri onun soyundan seldiler.

Leave a Reply