Abbas Ferhat

abbas-ferhat-hayati

ABBAS Ferhat Cezayirli siyaset ada­mı (Taher 1899-Cezayir 1985). Ecza­cılık öğreniminden sonra Batılılaşmış Aydın Cezayirliler Grubu’nu, ardın­dan Cezayir Halk Birliğim kurdu (1938). İkinci Dünya Savaşı başlarında Fransızların saygınlığının azalmasıyla Müslümanların iktidar sorumluluğun­da pay istemelerinde etkin rol oynadı. Fransızlarla Müslümanların eşitliğine karşı olan Parlamento’nun ve Fransız­laştırmayı kabul etmeyen Messalicilerin muhalefetine karşın Müslümanların Fransız yurttaşı olması için çalıştı. Bu­nu sağlamak için Aralık 1942’de yetki­lilere bir bildiri sundu, yanıt alamayın­ca Şubat 1943’de 28 Müslüman temsil­cisiyle Cezayir Ulusal Bildirisi’ni ya­yınlayarak Cezayir’in bağımsızlığını ve ülkenin kendi kendini yönetmesini istedi. Bu isteğin gerçekleşmesi için 1946’da Cezayir Bildirisi Demokratik Birliği’ni kurdu. Paris’teki İkinci Ku­rucu Meclise daha sonra Cezayir Parlamentosu’na seçildi. 1948-1955 ara­sında milliyetçilerle çalıştı. Cezayir Devrimi’ni başlatan 1954 Ayaklanması sırasında ülkesinden ayrıldı. 1955’te Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne (FLN). 1956’da Cezayir Ulusal Devrim Konseyz’ne katıldı. Ekim 1958’de kurulan Geçici Cezayir Cumhuriyeti Hükümeti’nin başkanlığına getirildi. Ulusal Kurtuluş Cephesindeki (FLN) sosya­list çoğunluğun eğilimlerine karşı çık­ması nedeniyle Ağustos 1961 ’de baş­kanlıktan uzaklaştırıldı, yerine Bin Hedda, Geçici Hükümetin başkanı ol­du. 1962’de Cezayir Millet Meclisi’ne Setif milletvekili olarak girince, Mec­lis başkanlığına seçildi. Bin Bella Hükümeti’nin radikal uygulamalarına kar­şı olan muhalefetin önderliğini üstlen­di ve Anayasa tasarısına karşı çıktı. Bu nedenle Meclis başkanlığından Ağus­tos 1963’te ayrıldı. Bu arada Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden de çıkarıldı. Ağustos 1964’de tutuklandı. 1965’te serbest bırakılınca Setif’e yerleşti. Le Jeune Algerien (Cezayirli Genç) 1931, La Nuit Coloniate (Koloni Ge­celeri) 1963 ve Autopsie d’une Guerrt (Bir Savaşın Otopsisi) 1980 adlı eser­leri vardır.

Leave a Reply