Abbas Hilmi Paşa

Abbas_Hilmi_II   

ABBAS HİLMİ PAŞA, Mısır Hıdivliği’nin 3. valisi (Cidde 1816 – Kahire 1854). Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu Tosun Paşa’nın oğludur. Dedesi Kavalalı Mehmet Ali Paşanın en sev­diği torunu olduğu için genç yaşlarda yüksek devlet görevlerine atandı. Am­cası İbrahim Paşa’nın uzun süren bir hastalıktan sonra ölümü üzerine Mısır Valiliğine atandı (1847). İngilizlerin İskenderiye ile Kahire arasında kur­mak istedikleri demiryolu yapımına razı oldu, Osmanlı Devleti 1841 Isla­hat Ferman’nın hükümlerine göre bu işe karşı çıkınca Babıâli’ye boyun eğ­mek zorunda kaldı. 1852 başlarında Fuat Paşa Mısır’a gitti ve Abbas Halim Paşa ile yaptığı çalışmalar sonunda, Tanzimat hükümlerinin Mısır'(la uygu­lanması konusunda görüş birliği sağla­dı. Mısır, Osmanlı Devletine yılda 80 bin kese altın vergi vermeyi kabul etti. Abbas Hilmi Paşa’ya da idam hüküm­lerinin cezalarını onaylama yetkisi ve­rildi. Kırım Savaşı’na (1853-1856) 15 bin askerli Mısır Donanmasını gönde­rerek devlete olan bağlılığını kanıtladı. Dedesi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve amcası İbrahim Paşa’nın başlattıkları Avrupa eğitim yöntemlerinden vaz­geçti. Valiliğinin sonlarına doğru Ka­hire yakınlarında çölde bulunan Bab’l- asal Kasrına çekildi ve orada öldü. Yerine amcası Mehmet Sait Paşa Mısır valisi oldu.

 

Leave a Reply