ABDEST

ABDEST Müslümanların, namaz kılıbilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma. Abdest namazın ön ve zorunlu koşulludur. Abdest alınma­dan namaza durulmaz. İslâm dininde belli kurallara göre yıkanıp temizlen­me üç durumda gereklidir: a) Namaz kılmadan önce niyetlenilerek besmele çekilir, sağdan başlamak ve üçer kez tekrarlamak koşuluyla eller, ağız, diş­ler, burun, yüz ve dirseklere kadar kol­lar, baş nushedildikten sonra kulaklar, kulak arkası, bileklere kadar ayaklar yıkanır, b) Düşsel ya da gerçek cinsel yakınlaşma ve ilişkilerden sonra bütün vücudun paklanması koşulu vardır. Gusül ya da boy abdesti denen bu te­mizlik işleminde vücudun her yanının suyla yıkanması esastır; bu iş sırasında namaz abdesti de alınarak ağız, burun üçer kez çalkalanır, sağ ve sol omuz­dan üçer kez su dökülür, c) Abdest için gerekli suyun bulunmadığı du­rumlarda temiz toprakla teyemmün edilir. Abdest; camiye gitmek, namaz kılmak, Kuran okumak ve kutsal yer­leri ziyaret etmek için temel koşuldur; doğal gereksinimlerin,

Leave a Reply