Abdullah Bin Yasin

ABDULLAH bin YASİN, Murabıtlar Devleti’nin kurucusu (? – Tamasna 1059). Faslı bir bilgindir. Kuzey Afri­ka’daki Senhace Kabilesi’nin reisi olan Yahya bin İbrahim tarafından Büyük Sahra’nın güneybatısında yaşayan Ber­beri kabileleri arasında İslâmlığı yay­mak üzere çağırıldı. Başlangıçta büyük tepki ve zorluklarla karşılaştı. Bunun üzerine Senegal yakınlarındaki bir adada ya da Senegal Irmağı’nın kıyı­sında bir ribat (kale-zaviye) yaptırarak İslâmlığın temel ilkelerini buradan yaymaya başladı. Abdullah ve arka­daşlarına bu ribat yüzünden sınır kale­lerinde oturanlar anlamına murabitur (murabıtlar) adı verildi. Zamanla ünü yayıldı ve kendisine katılanlar çoğaldı, Abdullah da ribatlarda eğitilen dinsel nitelikli toplumun önderi oldu. Lamtu- na ve Senhace gibi büyük kabileler arasında İslâmlığı yaydı. Kendisi din­sel önder olarak kalırken Cedele Kabilesi’nden Yahya bin İbrahim ve Yahya bin Ömer’i Lamtunalıların başına ge­tirdi. Giriştikleri fetihlerle egemenlik alanları giderek genişledi ve böylece Murabıtlar Devletinin temelleri atıldı. Abdullah bin Yasin, Atlas Okyanusu kıyılarında giriştiği fetihler sırasında öldürüldü.

Leave a Reply