Abdullah Biraderler

ABDULLAH BİRADERLER,

Osmanlı Devleti’ndeki ilk fotoğraf sanat­çısı kardeşler (19.-20. yy). Ermeni kö­kenlidirler. Gerçek adları Kevork (İs­tanbul 1839-ay.y. 1918) ve Vichen (?- İstanbul 1902). Kevork öt ki kardeşine oranla daha ünlüdür. 1858’de İstanbul’ un Beyoğlu semtinde ilk fotoğraf atöl­yesini kurdular. 1867’de İkinci Paris Dünya Sergis’ne katılarak adlarını du­yurdular, Önce Abdülaziz’den, sonra da II. Abdülhamit’ten padişah ressamı anlamına gelen Ressam-ı Hazreti Şeh- riyari unvanını alarak saray fotoğraf­çılığına atandılar. O dönemin saray çevresi ve yaşantısını fotoğraflarla bel­geleyen zengin ve çok önemli bir ko­leksiyona sahip oldular. Padişahlar ve saray çevresinden gördükleri yakın ilgi karşısında Müslüman oldular ve Ab­dullah Biraderler adını aldılar. Türki­ye’de fotoğraf sanatının öncüsü kabul edilirler.

Leave a Reply