Abdurrahman Şeref Kimdir

 

ABDURRAHMAN ŞEREF, tarihçi (İstanbul 1853 – ay. y. 1925). Galata­saray Sultanisindeki öğreniminden sonra çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Ayan Meclisi üyesiy­ken bakanlık görevleri yüklendi, iki kez Maarif Nazırlığı yaptı. Bu arada resmi vakanüvislik görevine atandı. Tarih-i Osmani Encümeni Reisliği’ne getirildi. Saltanatın kaldırılmasıyla va­kanüvislik görevi son buldu. TBMM’ ye İstanbul milletvekili seçildi (1923). Ölümüne kadar bu görevde kaldı. Kendinden önceki Vakanüvis Lütfi Efendi’nin Tarihini yayıma hazırladı. Son Osmanlı vakanüvisi olarak hazır­ladığı el yazı metin henüz basılmadı. Basılı eserleri arasında önemlileri: Fezleke-i Tarih-i Düvel’i Islamiye (1885), Tarih-i Devlet-i Osmaniye (1893), Tarih-i Asr-ı Hazır (1918), Sultan Abdülhamid-i Saniye Dair (1918 Ahmet Refik’le), Tarih Musa­habeleri (1929) vb.

Leave a Reply