Adad Nedir

Eski Mezopotamya’nın fırtına tanrısı. Akkat, Babil ve Asur dönemleri’ne ilişkin çiviyazılı belgelerde çok geçen bir tanrı adıdır. Mezopotamya tanrılar dünyasında adı, öteki tannlarla birlikte geçer. Simgesi servi ağacıdır. Asur döneminde bu tanrıya büyük önem verildi, adına tapmaklar yaptırıldı. Asur Kenti’nde yapılan tapmak en görkemli siydi. Asur kralları I. Şamsi-adad ve III. Tiglatpileser, bu tapmağın onanmı, bakımı ve dinsel öneminin korunması için çaba harcadılar.

Leave a Reply