ADAD NİRARİ II

ADAD NİRARİ II, Asur kralı (İÖ 911-891). Asur Devleti’ni yeniden güçlendiren krallar arasında yer alır. Döneminde Asur için olduğu kadar, Babil için de sorun yaratan göçebeleri düzene soktu Habur Irmağı kıyılannda yer alan Nisibiıı ve Guzana’ya saldıran Aramilerle savaştı. Karaduniaş Kralı Samaş Mudammiq’i yenilgiye uğratarak, Lubda ve Araphi kentlerini, Asur topraklarına kattı.