Adaklı İlçesi

ADAKLI, Bingöl İli’ne bağlı ilçe ve merkezi. Nüfusu 11.744, ilçe merkezi 4.719 (1997); 33 köyü vardır. İlin ku­zeyinde; doğudan Karlıova, batıdan Yayladere, kuzeyden Kiğı, güneyden Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları oldukça dağlık bir alan­da yer alır. Ortalama yükselti 1 500 m’dir. Kuzeyden Şeytan Dağlan, yük­selir. Güneyde Askerçayırı Tepe’de 1 592 m’yi bulan yükselti, güneydoğuda 2000 m’nin üzerine çıkar. Peri Su­yu ’na bağlanan Kale Deresi ve kolları ilçe topraklarını sulayarak batıya akar. Yazlar kısa ve serin, kışlar uzun, çok soğuk, kar yağışlı geçer. Kar uzun süre yerde kalır. Tipik Doğu Anadolu iklimi egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 7- 8″C, yağış tutarı 800-1 000 mm dola­yındadır. Bitki örtüsü çok zayıftır. Yay­lalarda yazın kısa bir süre yeşeren yay­la bitkileri, çayırlara, dağ yamaçların­da meşe ormanı kalıntılarına rastlanır. Mevcut ormanlar aşırı kullanım sonu­cu yok edilmiştir. Ekonomi, hayvancı­lık ve sınırlı alanda yapılan tarıma da­yanır. Buğday, arpa, çavdar, meyveler­den az miktarda ceviz, elma yetiştiri­lir. Yaylalarda, koyun ve keçi besle­nir. Canlı hayvan, hayvan ürünleri tica­reti yapılır. Demir yataklan, kaplıca sulan dışında başka yeraltı kaynağı yoktur. Köylerde el dokuma işleri ya­pılır.

Ulaşım, Kiğı-Bingöl Karayolu’na bağ­lanan 15 km’lik bir yolla sağlanır. İl merkezine uzaklığı 79 km’dir. Dağlık alanda geçen yollarda, kışın ulaşım çok güçleşir.

Daha önce Kiğı İlçesi’ne bağlı bucak­ 1870 – ay. y. 1927). Edirne’nin Adaiçi Bucağı’na bağlı Kilise Köyü’nde doğ­duğu için Adalı diye anılır. Güreşe kü­çük yaşta köyünde başladı. Döneminin en ünlü pehlivanlarıyla güreş yaptı. Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli kentlerinde, Berlin’de ve Londr’da ba­şarılı güreşler yaparak ününü yurt dı­şında da duyurdu (1898-1899). Chica­go’daki bir güreşinde rakibinin kabur­ga kemiklerini kırdığı için kendisini linç etmek isteyen seyircilerin elinden canını zor kurtardı. İri yapısıyla ve acı kuvvetiyle Türk güreşinin urjutulmaz adlarından biri oldu. Zatıirreden öldü. Edirne’de Kasımpaşa Camisi yanında­ki mezarı, her yıl Kırkpınar’a katılan pehlivanlar tarafınan törenle ziyaret edilir.

Leave a Reply