Jane Addams

addams (1)

ADDAMS Jane,ABD’li sosyolog (Caderville/Illinois 1860-Chicago 1935). Rockford Koleji’ııi bitirdi (1881). Av­rupa’ya gitti. İngiltere’deki toplumsal yeniliklerden etkilendi. 1889’da İngil­tere’de iken etkilendiği üniversite yer­leşim alanlarının bir örneği olan Sos­yal Konut’u “Hull House” Chicago’nun kenar yerleşim alanlarında yaptırdı. Toplumsal yaşamı düzenlemek düşün­cesiyle Hull House’da Sosyal Konut (Social Settlement) adlı kurumu kurdu. Çocuk işleri bölümüne de yenilik geti­rerek çocuk park ve oyun alanları ya­pılmasına öncülük etti. Chicago’nun bu ünlü sosyal konut merkezinin kurul­masını sağlayan Addams “içki yasağı kampanyası” ve “kadın haklarım” des­tekledi. 1912’de İlerici Parti kampan­yasına katıldı. Birinci Dünya Savaşı çıkınca Barışçı Kadınlar Derneğine girerek Uluslararası Kadın Kongresi başkanı oldu. 1915’de İngiltere ve Al­manya’da barış ve özgürlük hareketle­rine önayak oldu. Savaş sonuna arabu­luculuk yaparak geçirdi. 193l’de No­bel Barış Ödülü’nii Nicolas Murray Butler (1862-1947) ile paylaştı.

Başlıca eserleri: Democracy and Soci­al Ethics (Demokrasi ve Sosyal Ah­lak) 1902, New Ideals of Peace (Yeni Barış Ülküleri) 1907, Twenty Years at Hull House (Hull House’da İkinci Yir­mi Yıl) 1930.

 

Leave a Reply