Adelaide Kenti

ADELAIDE, Avustralya’da kent. Gü­ney Avustralya Eyaleti’nin başkenti. Nüfusu 1.070.200 (1993).Torrens Ir­mağı kıyısında, Sı Vincent Körfezi’ nin 10 km doğusundadır. Lofty Dağları’nın eteklerinde, verimli bir ovada kuruludur. Torrens Irmağı tarafından doğu-batı doğrultusunda, ikiye bölü­nen kentin, kuzeyi endüstri, ticaret; güneyi ikâmetgâh bölgeleridir. Bulun­duğu konumdan dolayı, iklimi ılıman­dır. Çeşitli köprülerle birbirine bağla­nan kent, geniş caddeleri, geniş alanla­rı, 700 dönümlük yeşil alanlarıyla çağ­daş, Batılı özellikler taşır. Endüstri (otomobil parçaları, kimya, mühendis­lik ve elektronik donanımları, tarım makineleri, dokuma, plastik, boru, be­sin), kültür (Adelaide üniversitesi, Gü­ney Avustralya Flinders Üniversitesi, Güney Avustralya teknoloji Enstitüsü, Waite Tarım Araştırma Enstitüsü, Do­ğal Tarih Müzesi, Ulusal Galeri, Halk Kitaplığı) etkinliklerinin yanı sıra, önemli bir dışsatım pazar merkezidir. Demiryoluyla bağlandığı limanı Port Adelaide’dan, tahıl, yün, deri, meyve, şarap dışsatımı gerçekleştirilir. St. Pe­ter’s Anglikan Kilisesi, St. Francis Xa­vier’s Katolik Kilisesi, Eyalet Parla­ mentosu, Hükümet Konağı ilgi çekici yapılardır. Davis Kupası’da, Avustral­ya Tenis Milli Takımı, maçlarını, Me­morial Drive Tenis Kortları’nda oynar. Ayrıca, her yıl mart ayında düzenlenen ve iki hafta süren Uluslararası Adelai- de Güzel Sanatlar Festivali önemlidir. Tarih. Aralık 1836’da, İngiliz Albayı William Light tarafından kuruldu; İn­giltere Kralı IV. William’m eşi Kraliçe Adelaide’ın onuruna, Adelaide adı ve­rildi. 1840’ta, Avustralya’nın ilk bele­diyesi kentte kuruldu. 1843’te patlak veren olaylar üzerine, hükümet güçleri yönetime el koydu. 1852’de kent konu­mu kazandı. 20. yüzyılın ortalarında gelişen endüstriye koşut olarak Avust­ralya’nın dördüncü büyük kenti duru­muna geldi.

Leave a Reply