Aden Köfrezi

220px-Gulf_of_Aden_map

ADEN KÖRFEZİ, Hint Okyanusu’ nun kuzeybatı kolu. Uzunluğu 885 km, genişliği 116 km. Arabistan Yarımada- sı’nın güney kıyısıyla Somali’nin ku­zey kıyısı arasında yer alır. Batısındaki Babüflmendep Boğazı ile Kızıldeniz’e bağlanır. Körfez girişindeki Sokotra, Abdfcl Kuri ve Babülmendep ağzında­ki Bbrim Adaları, Yemen’ne bağlıdır.

Leave a Reply