Aden Şehri

ADEN, Yemen’de kent, aynı adı taşı­yan yönetim biriminin merkezi. Nüfu­su 365.000 (1986). Arabistan Yarıma­dasının güneybatısında Aden Körfezi’nde, Kızıldeniz’in güney girişindedir. Yılda 5 milyon tonunu üzerinde petrolün işlendiği büyük rafinerilerin bulunduğu kentte, temel ürünler siga­ra, sabun ve tuzdur. Eski çağlardan be­ri Güney Arabistan’ın antreposu ve ti­caret merkezi olarak bilinen kent, 1850’de serbest liman konumu kazan­dı.

Tarih. 15. yüzyıl sonlarında Afrika ile Hindistan arasındaki deniz yolunun en önemli noktası olan Aden, 1869’da Sü­veyş Kanalı’nın açılmasıyla daha da önem kazandı. Stratejik konumu ve önemi nedeniyle, tarih boyunca çeşitli devletlerin istilasına uğradı. 7.-16. yüzyıllar arasında Arap egemenliği al­tında kalan bölge, 1513’te Portekiz, 1538’de Osmanlı yönetimine girdi. Kentin önemi arttıkça Avrupalıların etkisi daha çok duyulur oldu. Büyük Britanya’nın desteğiyle Fransa, bölge­de yayılmaya başladı. 1937’de Aden, İngiliz kolonisi ve koruma bölgesi ola­rak tanındı. 1963’te, Güney Yemen, emirlik federasyonuna katıldı ve Gü­ney Arap Federasyonu adını aldı. îngilizlere ve etkisindeki federasyona karşı verilen bağımsızlık savaşı sonucunda, önce federal yönetim merkezi oldu (1967). Bağımsızlığını kazanarak, Madinat Al Saab ile birlikte başkent seçil­di. 1970’te, ülkenin tek başkenti olarak tanındı. Aynı yıl ülkenin ikiye ayrıl­ması üzerine Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin başkenti oldu. 1990’ da ülkenin Yemen Arap Cumhuriyeti ile yeniden birleşip tek devlet olması üzerine başkent konumunu Sana’ya kaptırdı.

Leave a Reply