Adenokarsinom Nedir

ADENOKARSİNOM, salgı bezleri epitelinden gelişen kötü huylu (habis) tümör, ur (adenokanser). Bu urlar oluştukları bezin bozulmuş yapısını taklit ederler. Kanser hücreleri urun bağ dokusu içinde halkalar oluşturur. En çok dölyatağı (rahim), yemek boru­su, prostat ve akciğerde görülür. Belir­tileri bulundukları beze ve urun bü­yüklüğüne göre değişir; dölyatağı ade- nokarsimonunda kanlı akıntı, yemek borusu adenokarsinomunda yutma zor­luğu vb. Akciğer adenokarsinomu çok geç belirti gösterir. Erken dönemde teşhis edilen adenokarsinomlar cerrahi yolla ve ışınla tedavi edilirler.

Leave a Reply