Âdet

Usul, görenek, alışılmış davranış. Huy, tabiat. Toplumda nesiller boyunca uyulan ve kamuoyunda (umumî efkârda) saygı ve müeyyideye sahip hareket kaideleri (sosyoloji). İslâm cemiyetinde âdetler de islâmî olur, islâma uygun olur. Müslüman, islâma aykırı âdetlere uymaz. Cemiyetin yabancı âdetlerle bozulmamasına gayret gösterir.

Leave a Reply