Adige Irmağı

ADİGE IRMAĞI, İtalya’nın Po’dan sonra ikinci büyük ırmağı. Uzunluğu 415 km, akaçlama havzası 12 300 km2, kuzey İtalya’da, Bressanone’nin kuze­yinde Retya Alpleri ile İtalya-Avustur- ya’yı birbirine bağlayan Breaner Geçi­di’nin güneyindeki üç küçük gölden doğar. Önce güneybatı doğrultusunda, Trento, Roverto ve Gordo Gölü’nün 10 km doğusundan geçer. Aağı çığırında Venoto Bölgesi’nde güneydoğuya yö­nelir. Verona, Rovio’yu aştıktan sonra Chioggia’nm 8 km güneyinde Adriya Denizi’ne dökülür, noce, Isaro, Avisio başlıca kollarıdır. Aşağı çığırı küçük teknelerin ulaşımına elverişlidir. Sula­ma ve hidroelektrik enerji eldesinde yararlanılır.

Leave a Reply