Adil Giray I.

ADİL GİRAY I, Kırım hanı. I. Devlet Giray’ın (1530-1577) oğlu (?, 1548- Kazvin 1579). Babasının ölümü üzeri­ne tahta geçen ağabeyi Semin Mehmet Giray’ın veliahtı oldu. Osmanlı Padi­şahı III. Murat döneminde İran ile ya­pılan savaşlara ordusuyla katıldı ve Özdemiroğlu Osman Paşa’ya yardım etti. Bu yardımla Osmanlı Ordusu sa­vaşı kazandıysa da kendisi İranlılann eline tutsak düştü. Kazvin’de bir evde göz hapsine alındı.. Daha sonra Safevi şahı, onu kızkardeşiyle evlendirerek damat almak istedi. Fakat İran sarayın­da çıkan dedikodular üzerine, öldürül­dü. Namık Kemal, ünlü romanı Cezmi’de (1880) Adil Giray’m cesaret ve kahramanlığını işledi.

Leave a Reply