Aks-ül amel

İstenilen şeyin zıddı hasıl olması. Tersine oluş. (Reaksiyon) * edb: edebi san’atlardandır. Bir cümle veya mısrânın altını üstüne getirmekle, başka bir cümle veya mısrâ yapmaktır. Pertev paşanın: “her düzün bir yokuşu, her yokuşun bir düzü var.” Mısrâında olduğu gibi.(Senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeğe senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti hâlis olmayan bir adam, nasihatı, bazan damara dokundurur; aksülamel yapar. M.).

Leave a Reply