Âl-i imran suresi

Kur’an-ı kerimin üçüncü suresinin ismi olup medine-i münevvere’de nâzil olmuştur. Bu sureye eman, kenz, ma’niyye, mücadele, istiğfar suresi ve tayyibe de denilir.

Leave a Reply