ALAND ya da AHVENANMAA

Finlandiya’ya bağlı takım ada. Nüfusu 24.515 (1991), yüzölçümü 1 480 km2. Botni Körfezi’nin güneyinde, Finlandiya-İsveç arasındadır. Finlandiya’nın bir eyaleti olmakla birlikte, özerk bir konuma sahiptir. Adaların toplam sa­yısı 6566 olmasına karşın, ancak 100’ünde yerleşim vardır. En büyük ada olan Faşta Aaland’da (650 km2) çiftçilik yapılır ve takımadaların en önemli yerleşim merkezi olan Marianhamina bu adadadır. Adalarda yaşa­yanların çoğunluğu İsveççe konuşur. Kerestecilik, balıkçılık ve gemicilik başlıca ekonomik etkinliklerdir.

Tarih. Ortaçağ’dan beri Finlandiya’ya bağlı olan adalar, 1809’da Rusya’nın eline geçti. 1917’de İsveç’in muhale­fetine karşın, Milletler Cemiyeti tara­fından Finlandiya’ya geri verildi.

AALBORG, Danimarka’da liman kenti. Nüfusu 160.937 (1999). Jutland Yarımadası’nın kuzeyinde, Nodjylland Yönetim Birimi’nin merkezidir. En­düstri ve ticaret etkinlikleri ileri dü­zeydedir. Ülkenin en eski kentlerin­den biridir. 14. ve 15. yüzyıllardan kal­ma yapılarıyla ünlüdür. 3 km uzunlu­ğunda bir demiryolu köprüsüyle Vendsyssel Adası’na bağlanır.

Leave a Reply