Albüm

Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter. Herhangi bir konu ile ilgili kısa açıklamalar verilerek resimler basılmış olan kitap. ( Müzik)bir sanatçının eserlerinin bir bölümünün yer aldığı kaset, uzunçalar, tekerçalar.
– Solucan (ısparta).
– Lât. Fotoğraf resimlerini veya sair resim, şekil ve hatıraları içine alan defter veya kitap.

Leave a Reply