Alegori

Belli bir kavram düşünce yada ahlak kategorisinin kişileştirme yoluyla canlandırmak, algoriyi simgeden ayırmak gerekir, çünkü simge kişisel de özeti verirken alagort genelde özeti verir; alagoride tüm ayrıntılar imgesel bütünlük içindedir.
– Bir düşüncenin, canlandırılmış ve geliştirilmiş bir eğretilmeyle anlatımı.

Leave a Reply