Alevilik

Halife ali yanlısı olma durumu.
– Hz. Ali’ye bağlı olan mezheplerin ortak adıdır. Hz. Muhammed’den sonra gelen üç ha- lifeyi tanımayan, kendilerine ehl-i beyt ( Allah’ı iyi anlayanlar ) adını veren bir mezheptir. Anadolu aleviliği, yesevilikten kaynaklanır ve ural-altay kültürünün derin izlerini taşır. Bir başka deyişle, anadolu aleviliği islam’ın türk yorumudur. Anadolu alevilerini, sünni ve şi-i müslümanlardan ayıran en önemli özellik; namaz, oruç ve hac gibi ibadetler yerine cem törenleri yapmaları, kerbela katliamı’nda öldürülenlerin anılarına 12 gün su orucu tutmalarıdır. Cem törenleri bir ibadet olmanın yanı sıra, topluluğun ekonomik, toplumsal, hukuksal ve bireysel sorunlarının tartışılıp çözülmeye çalışıldığı sazlı, sözlü yıllık toplantılardır.

Leave a Reply