Aşağıdakilerden hangisi Yontma Taş Devrinin özelliklerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Yontma Taş Devrinin özelliklerinden değildir?

Seçenekler:

A-) Avcılık
B-) Toplumsallık
C-) Toplayıcılık
D-) Göçerlik
Doğru cevap yazının devamında.
Doğru cevap: B

Leave a Reply