Asya hun devleti

Asya’da kurulan ilk türk devletidir. Orta asya’nın doğusunda, baykal gölü’ne dökülen orhun ve selenga ırmakları arasında yaşayan, çinliler’in hiyong-nu dedikleri boylar mö: ııı. Yüzyıl’da güneye inerek çin sınırına yerleştiler, çin’e sürekli yağma saldırılarında bu-lundular. Hunlular’ın bilinen ilk hükümdarı teoman’dır.( Mö: 220 – mö: 209 ) bu devirde saldırıları önlemek isteyen çinliler mö: 210 yılında sınırdaki kaleleri, kuleleri ve duvarları birleştirerek çin setti’ni tamamladılar. Teoman’ı yenerek öldüren oğlu mete hakan zama-nında (mö:209 – mö:174 ) hunlular çok güçlenmiş ve orta asya’daki göçebe toplulukların tümü hun federasyonu’nun içine alınmıştır. Mete hakan’dan sonra devlet zayıflamaya baş-ladı. İç karışıklıklar mö:60 yılında devletin ikiye ayrılmasına neden oldu. Batı asya hunları baskılar ve saldırıla nedeniyle macaristan’a doğru yola çıktılar. Ms: 50 yılında da bölgede kalan doğu asya hunları kuzey ve güney asya hunları adıyla ikiye ayrıldılar. Kuzey asya hunları 150 yılında yıkılırken, bu topluluklar batı türkistana doğru göç ettiler. Güney asya hunları 300 yılına dek çin’e bağımlı olarak varlılıklarını sürdürebildi.

Leave a Reply