Augur

Eski roma’da doğal nesnelere bakarak geleceğe ilişkin anlamlar çıkaran bilici.
– Eski roma’ da , kuşların ötüşüne ve uçuşuna, kutsal pirinçlerin iştahına, şimşeklere, yıldırıma, göğün durumuna dayanarak kehanetlerde bulunan kahin.

Leave a Reply