Ayak divanı

Olağanüstü durumlarda padişahın katılmasıyla bir konuyu ivedilikle görüşmek ve sonuca bağlamak için yapılan toplantı, ayakta toplanan meclis.
– Osmanlı devleti’nde olağanüstü durumlarda padişahın da katılmasıyla toplanan divandır. (Danışma kurulu ) genellikle toplu bir şikayet ya da ayaklanma durumunda toplanırdı. Topkapı sarayı’nın bahçesine çıkarılan tahtda şikayetleri dinleyen padişah, divan üyelerinin de görüşlerini alarak hemen orada konuyla ilgili kararını bildirirdi.

Leave a Reply