Barometre

Basınçölçer.
– Basınç-ölçer. Hava basıncını kıyaslam yöntemi (cıva basıncı, hava basınç farkları) ile ölçen aygıt.
– Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan düzenek.
– Fr. Hava basıncını gösterir âlet.
– Hava basıncını ölçmeğe yarayan alet. Yunanca ağırlık anlamına gelen “baros” ve ölçü anlamına gelen «metron»dan.

Leave a Reply