Batman

İki ile sekiz kilo arasında değişen ağırlık ölçüsü.
– Eski türk ağırlık ölçüsü.
– Eski ağırlık ölçülerinden olup, iki okkadan sekiz okkaya kadar yeryer değişir. Ekseriya altı okkadır. Bu, hâlen kullanılan sekiz kilo kadardır.

Leave a Reply