Beklenmezlik eylemi

“-eceği” biçimindeki ortaca “tutmak” eylemi getirilerek yapılan ve eylemin istenmeden, beklenmeden olduğunu anlatan bileşik eylem.

Leave a Reply