Bıçak yarası onulur, dil yarası onulmaz

Hakaret, ağır söz gibi gönül kırıcı davranışların hiçbir zaman unutulmayacağını anlatır.

Leave a Reply