Biçme

Biçmek işi. ( Matematik)alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşit iki çokgenden, yanal ayrıtıları da eşit ve paralel doğrulardan oluşan çok düzlemli cisim, menşur, prizma. Yontulmuş yapı taşı.

Leave a Reply