Bilinemezcilik

Bilginin bağıntılı olduğuna ve bundan dolayı salt olmadığına inanan öğreti. ( Felsefe)tanrı’nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğreti, laedriye, agnostisizm.
– (bak: lâedriye).

Leave a Reply