Blaise pascal

Blaise pascal (1623)-clermont küçüklüğünde, oğlunu daha iyi yetiştirmek isteyen babası, resmi görevini paris´e aldırdı. Küçük pascal, burada babasının öncülüğünde ciddi bir eğitim aldı. Daha oniki yaşında çomak ve tekerleklerin yardımıyla öklit geometrisinin ilk oniki esasını kendi başına buldu. Onaltı yaşında konik kesitler üzerine bir kitap yazdı. Matematik ve fizik alanında birçok buluşuyla bir ´deha´ olarak şöhret buldu. Gençlik döneminde yaşadığı sancılı bir arayış döneminden sonra, fiziksel bilimlerle meşgul olmaktan vazgeçerek ´insanı tanıma´ ve beraberinde ´Allah´ı tanıma´ eksenli bir çalışma kendini adadı. Descartes´ın çağdaşı olan, ama onun kurduğu modelin iman aleyhine bir gelişmenin önsözü olacağını sezen yazar, genç yaşta bir yanda deistlere, öte yanda ona göre dini dünyevileştiren cizvitlere karşı mücadele etti.

Leave a Reply