Burhan cahit morkaya

Burhan cahit morkaya (1892)-İstanbul (..1949) Mülkiye mektebi´ni bitirdikten sonra (1912) yazarlık hayatına atıldı, günlük gazetelere fıkra ve romanlar yazdı. Karagöz gazetesinin müdür ve başyazarlığını yaptı (1918-1928), kurduğu (1928) köroğlu gazetesini de ölümüne kadar çıkardı, fıkra yazarlığı da son posta gazetesinde sona erdi romanlarında konularını birinci dünya savaşı´nın ve savaş sonrasının toplum hayatına getirdiği değişikliklerden almış, avrupalılaşan Türkiye´nin geçiş dönemindeki durumunu yansıtmıştı. Üstün bir sanat değeri taşımasalar bile bu romanlar, zamanında geniş bir okuyucu kitlesinin malı oldu. Sayılarının kırka yakın olması da halkın bu rağbeti sonucudur: aşk bahçesi (1925), kızıl serap (1926), ayten (1927), harp dönüşü (1928), hizmetçi buhranı (1928), aşk politikası (1930), İzmir´in romanı (1931), gazi´nin dört süvarisi (1932), köy hekimi (1932), ihtiyat zabiti (1933), yalı çapkını (1933), *yüzbaşı celal (1933), cephe gerisi (1934), kurşun yarası (1936), nişanlılar (1937) vb.

Leave a Reply