Canlıcılık

Doğanın bütün varlıklarında insa-nınkine benzer ruhlar bulunduğu yolundaki anlayış, °animizm.
– Doğanın tüm varlıklarında insanınkine benzer ruhlar ( tin ) bulunduğunu savunan ilkel bir inançtır. Bu inanç, ruhu bedenin ilk nedeni ve canlandırıcısı saymaktadır. İslamiyetten önceki dönemlerde türk topluluklarının da benimsediği bu inanış, gide-rek büyücülüğe dönüşmüştür. İlkçağda anaksimenes, anaksagoros ve platon’a kadar uzanan bu felsefenin en önemli temsilcisi herbert spencer’dir. ( Animizm ).

Leave a Reply