Çeka

Sovyet rusya’da karşı-devrim ve sabotaj hareketlerine karşı savaşım vermekle görevli polis örgütü-1919-1922 (milliyet-büyük larousse).
– Eski s.S.C.B’ de 1917-1922 yılları arasında faaliyet gösteren siyasi polis örgütü.

Leave a Reply