Cerre çıkma

Eski zamanda medrese talebelerinin, mübarek üç aylar olan receb, şaban ve ramazanda köylere dağılıp halka, ahaliye dini nasihatlarda bulunmak, namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplamaları.

Leave a Reply