Charles baudelaıre

Charles baudelaıre (1821)-paris (..1867) 1821 Yılında paris´te doğdu. Babasının erken ölümü yüzünden mutsuz bir çocukluk geçiren baudeire, üvey babası general aupick´le geçinemediğinden bağımsız bir bohem yaşamını seçti, ancak daha sonra bu yaşamı bıraktı. Aristokrat yaşam tarzıyla maddi yokluk arasında sürekli bir çelişkiyi yaşama durumunda kalmış olan baudelaire, gitgide daha çok belirginleşen ben´e-dönük, toplumsal yönlendirimden yoksun bir dünya görüşüne rağmen, toplumsal adaletsizliğin kurbanı olan aşağılanmış, sınıfını yitirmiş insanlara güçlü bir yakınlık duymuş ve bu onun birçok şiirine bir başkaldırı özelliği katmıştır. Baudelaire, başlarda cumhuriyetçi düşüncelere yakınlık göstermişse de, 1848 sonrası döneminin tipik dünya görüşsel gelişiminden geçmiştir. Toplumsal ilerlemenin taşıyıcı olmaktan çıkmış bulunan burjuva toplum törelerini öfkeyle bir yana itişten, gelecek ufku kalmamış bir çığırın kötümserlik bilincinden yola çıkışla, yeni etik ve estetik değerleri umutsuzca arayışın peşine ve kafa tutan bir kynizme düşmüştür. Başlıca şiir yapıtı olan les fleurs du mal ´ın (1857, elem çiçekleri ) çelişkin başlığı, yapıtta yer alan, bunalımlı bir çığıra eleştirel gözle bir tanıklık ile onun ölümcül ve çöküşmüş yönlerini hazır kabullenme arasındaki çelişkiyi dile getirir. Fransızcaya çevirdiği ve kendisine ilişkin bir denemede kaleme aldığı e.A. Poe´dan derinden esinlenmiştir. ( Edgar poe, sa vie et ses oeuvres , 1852, edgar poe, yaşamı ve yapıtları ). Baudelaire, özellikle dili ve anlatım sanatıyla, kendisinden sonraki tüm şiire, öncelikle de sembolistlere önemli bir itici güç kazandırmış, ancak sembolistlerce, haksız yere, amaçsız, içrek, sanat için sanat anlayışının öncüsü olarak gösterilmiştir. Diğer yapıtları: les paradis artificiels ( yalancı cennet , deneme, 1860), l´art romantique ( romantik sanat , inceleme, 1868), pepit poemes en proses en prose ( küçük düzyazı şiirler , 1869), lettres 1841/66 (mektuplar).

Leave a Reply