Clement Ader Kimdir

 ADER Clement, Fransız mühendisi (Muret 1841-Toulosue 1925). İlk uçuş denemeleriyle tanınır. Önce, bir insanı kaldırabilecek güçte bir uçurtma, te­nekeden manivelalı bir velosipet, bir balon yaptı. Uçuş konusundaki dene­meleri için gereken parayı bir an önce kazanabilmek için mesleği olan yol mühendisliğini bırakarak 1876’da Pa­ris’e gitti. Elektrik alanındaki buluşları (mikrofon, teatrofon) kısa zamanda büyük ilgi görünce kazandığı parayla uçuş denemelerine girişti. Birçok de­neyim ve çok sayıda havadan ağır uçuş aracı yapımından sonra uçan bir araç olan Eole’ü yaptı ve buna Avion adını verdi. Bu sözcük Fransızcada “uçak” karşılığı olarak kullanılmıştır. Bir yarasaya bu uçağın iki pervanesi ve beygir gücü başına üç kilo ağırlı­ğında bir buhar motoru vardı. Bu uçakla 9 Ekim 1890’da yerden havala­narak 50 metreye kadar yükselebildiy- .se de güç yetersizliği yüzünden araç yere düşerek parçalandı. Bu deneme havacılıkta “uçakla ikinci uçuş” olması açısından çok önemlidir. Varını yoğu­nu bu uğurda harcayan Ader, daha sonraları devletin ve çevresinin ilgisiz­liği yüzünden denemelerini sürdüre- medi. Fransızlar ona “uçakçılığın ba­bası” adını verdiler.

Leave a Reply