Çocuk oyunları

Saklambaç(sobe),yakar top, körebe, dokuztaş,istop, evcilik, seksek, ağaç kapmaca, zımba, bilya, ip atlama, aykalamaç, uçurtma, 15 adım dur, al satarım (yağ satarım), çin çan, ayakkabı saklama, çelik çomak (mert), kutu kutu pense, mendil kapmaca, dokuz kiremit, yüzük saklama, silahçılık (askercilik), yağmur gelini, uzun eşek, birdirbir, gazoz kapağı, eşek çöktü, pembe nine, don-ateş, menekşe, köşe kapmaca, aç kapıyı bezirgan başı, el el üstünde kimin eli var, çizgi oyunu, isim-şehir-hayvan, eşeğin kuyruğu nerede?, tavşan kaç tazı tut, kurt amca, hırsız kim?, tet, üç taş beş taş, tımbırtıp, tribo, çilek-çiçek, kibrit oyunu, üşüdüm, dünür dünür, uzun urgan, araba, kara kedi, porsuk köprüsü, karşıdaki güzel, görücü, emen, gibi oyunlardır. Cüz, metdeğnek, kuku papula, top ve yuzuk oyununu gençler ve yetişkinlerce de oynanırdı. Genç kızlar daha çok salıncak yapar, kibrit ve beştaş oynardı. Diğer oyunlar : tikoca, mal taksimi, kurt çoban, eşum peşum, kibrit, lepe (çiziktaşı), mile, kuku papula (saklanbaç), hırsız polis, tombiliç (kiremit), zarf, vurdumoni (usta), salıncak, kartopu, batırmaca, kayak. Oyun araçları : tahta arabası, el arabası, ok, çağatara, gogona (uçurtma), zurna, kaval, duduk, pervane, sapan, çikli (çember), ip…

Leave a Reply