Darby

“abraham darby”; demir cevherini eritmek için kok kömürü kullanma yöntemini bulan,dünyanın ilk demir köprüsünü yapan,ingiliz demir üreticisi ; darby 1709 da kok kömürü ile demir üretimine başlamış,daha sonra güçlü körükler ve fırınlar kurarak demir üretiminde başarılı sonuçlar elde etmiştir. ( Cum.Gaz.Bilim.Teknoloji eki bulm.Ve net ortamı).

Leave a Reply